مقالات حسابرسیحسابرسي عملکرد مديريت ونقش آن در شفاف سازي واحدهاي اقتصادي

بيش از هفتاد سال است كه ابتدا در انگلستان و بعد از آن آمريكا، كانادا و ساير كشورهاي اروپايي اين سوال مطرح شد كه چرا حفظ كامل منافع سهامداران از طريق روش هاي حسابرسي سنتي (حسابرسي مالي) تامين نمي شود و همراه با اين سوال نگرشي به سمت و سوي روش جامع تر، كامل تر و دقيق تر شكل گرفت و با نام حسابرسي عملكرد مديريت يا حسابرسي مديريت فعاليت خود را آغاز نمود. تا اواخر دهه هشتاد حسابرسي عملكرد مديريت محدود به حسابرسي رعايت بود و در چارچوب رعايت قوانين، آيين نامه ها و دستور العمل ها فعاليت داشت. امروزه با توجه به نقش اثربخش تجزيه و تحليل جامع اطلاعات و آمار مندرج در صورت هاي مالي، ابتدا حسابداري صنعتي و حسابداري مديريت، در تصميم سازي و تصميم گيري منطقي، با هدف افزايش بازده اقتصادي و ثروت سهامداران وارد عرصه مديريت شد و سپس حسابداري كيفيت، حسابداري محيط زيست، مهندسي مالي، مديريت ارزش، مهندسي ارزشي و ... به عنوان ابزاري موثر به كمك مديران صنايع و مديران اقتصادي آمد.

تاریخ ارسال: 1388/11/29

دانلود

حسابرسي مالي ومالياتي در محيط تجارت الکترونيک

تجارت الکترونيک به شکل امروزين آن ريشه در دو پديده اينترنت (بزرگترين شبکه کامپيوتري دنيا) و مبادله الکترونيکي داده‌ها دارد و منشاء زماني هر دو اين پديده‌ها به دهه 1960 باز مي‌گردد.
 همچنين حسابرسي که يک فرآيند سيستماتيک و منظم دستيابي عيني و ارزيابي شواهد و مدارک مربوط به ادعاهاي راجع به فعاليت‌ها و رويدادهاي اقتصادي به منظور تعيين ميزان ارتباط بين آنها و ارائه نتايج حاصل از آن به افراد علاقمند است،‌ با کمک ابزار و فنون کمکي حسابرسي، کامپيوتري شده است و به آن اطلاق‌هاي مختلفي از جمله حسابرسي فن‌آوري اطلاعات و حسابرسي کامپيوتري مي‌شود.

تاریخ ارسال: 1388/11/29

دانلود

حسابرسي مديريت

تاريخچه حرفه حسابرسي در جهان
الف) حسابرسي اوليه (Initial Audit) به منظور كشف تقلبات و سوء استفاده‌‌هاي مجريان امور در مؤسسات انجام مي‌گرفت و به حسابرس، عنوان«بازرس»(1) نيز اطلاق مي‌گرديد.
ب) به تدريج با پيشرفت دانش حسابرسي و تحولات انجام يافته در صنايع، نياز جامعه اقتضاي تجديدنظر در تعريف را نمود و عملاً حسابرسي صورت‌‌هاي مالي (Financial Statements Auditing) در واقع خلاصه عملكرد سازمانها است و كاربرد آن مستلزم رعايت استاندارد‌هاي مورد قبول حسابداري است – جايگزين گرديد.
ج) امروزه آشنايي با كارايي و اثر بخشي مديران – اعم از دولتي و خصوصي ـ  درانجام وظايف محوله به منظور تأمين اهداف خاصي ـ  به علت برخورداري از تشكيلات بزرگ و پيچيده سازمانها و مخاطراتي كه آنها را تهديد مي‌كند موجب علاقه‌مندي اشخاص ذينفع است. انتظارات آنها مشاهده گزارشاتي است كه مبتني بر واقعياتي است كه جنبه نقادي داشته و متفاوت از انواع گزارشات قبلي باشند.

تاریخ ارسال: 1388/11/29

دانلود

حسابرسي واحدهاي تجارت کوچک

مقدمه:
استانداردهاي حسابرسي تابعي از اندازه واحد تجاري مورد رسيدگي نيستند و از اعتبار عمومي برخوردارند.اگرچه محيط واحدهاي تجاري کوچک ممکن است حسابرس را بابرخي مشکلات اجرايي روبرو سازد.تفاوت دراندازه و نوع واحد تجاري موجب تفاوتهايي در روشها و نحوه عملهاي خاص و نه استانداردهاي بکار رفته مي شود.رهنمودهاي موجود درباره کاربرد استانداردهاي حسابرسي در واحدهاي تجاري مختلف نيازهاي حرفه اي رابراورده نمي کند.منظور از مشکلات حسابرسي در اين مورد به معني شرايطي است که در آن کاربرد استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي به سهولت امکان پذير نيست.

تاریخ ارسال: 1388/11/29

دانلود

خدمات متقابل مديريت و حسابرسي داخلي در سازمان

چکيده: هر يک از قسمتهاي يک سازمان در جهت اثربخشي و کارائي نياز به ويژگيهائي در محيط فعاليت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌اي حسابرسان داخلي، به عنوان يکي از قسمتهاي مهم سازمان، با ساير مديران، عامل مهمي در جهت نيل به اهداف حسابرسي داخلي و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است. حسابرسان داخلي و مديران قسمتهاي مختلف سازمان بايد به دقت از وظائف و کارکردها و منافع متقابل همديگرآگاهي داشته باشند. حسابرسان داخلي بايد منطبق با استانداردهاي حرفه‌ عمل کرده و همواره در حفظ استقلال نسبي و بي‌طرفي خود بکوشند.

تاریخ ارسال: 1388/11/29

دانلود

سيستم کنترل در موسسه هاي حسابرسي

چکيده: هر يک از قسمتهاي يک سازمان در جهت اثربخشي و کارائي نياز به ويژگيهائي در محيط فعاليت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌اي حسابرسان داخلي، به عنوان يکي از قسمتهاي مهم سازمان، با ساير مديران، عامل مهمي در جهت نيل به اهداف حسابرسي داخلي و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است. حسابرسان داخلي و مديران قسمتهاي مختلف سازمان بايد به دقت از وظائف و کارکردها و منافع متقابل همديگرآگاهي داشته باشند. حسابرسان داخلي بايد منطبق با استانداردهاي حرفه‌ عمل کرده و همواره در حفظ استقلال نسبي و بي‌طرفي خود بکوشند.

تاریخ ارسال: 1388/11/29

دانلود

ضرورت بازنگري در کنترل وحسابرسي داخلي سيستم بان

با توجه به نزديكي زمان خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي، ضرورت دارد كه چارچوب سيستم كنترل داخلي و كاركرد حسابرسي داخلي آنها مورد بازنگري قرار گرفته و كليه‌ الزامات تعيين شده توسط كميته باسل در نظارت بانكي بايد مدنظر قرار گيرد. تصريح بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر «آماده‌سازي بنگاه‌هاي داخلي قبل از واگذاري به منظور مواجهه‌ هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند»، اهميت بازنگري در چارچوب كنترل‌هاي داخلي و كاركرد واحد حسابرسي داخلي بانك‌هاي دولتي مشمول واگذاري را دو چندان مي‌كند.a

تاریخ ارسال: 1388/11/29

دانلود

گزارش هاي دو پهلو حسابرسي

چند روزي از برگزاري سمينار بازار سرمايه و شفافيت مي‌گذرد. در اين سمينار كه در غياب بيشتر حسابرسان مستقل و رسمي برگزار شد، انگشت سرزنش رييس سازمان بورس در خصوص گزارش‌هاي مبهم به سوي آنها نشانه رفت، اما در اين بين حسابرسي نبود كه رييس سازمان بورس را مورد سوال قرار دهد كه آيا چرايي اين شيوه گزارشگري براي شما محرز شده است.
به هر جهت اين چالشي اساسي در سال‌هاي اخير بين سازمان بورس و حسابداران حرفه‌اي بوده است، به گونه‌اي كه در سمينار ياد شده رييس سازمان، شركت‌ها را متهم به عدم شفافيت و معاملات صوري در صورت‌هاي ارسالي به بورس كرده و حسابرسان را نيز متهم به دست داشتن در اين اتهام با ارائه گزارشات مبهم و چند پهلو كرده است

تاریخ ارسال: 1388/11/29

دانلود

 1 2 3 4 5